Bunkier Sztuki – przebudowa galerii sztuki w Krakowie

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy galerii sztuki współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

Sztuka współczesna – dążenie do tworzenia dzieł innych od tych, które już powstały.
Sztuka współczesna – przekazywanie emocji oraz subiektywnego spojrzenia na świat.
Bunkier sztuki – bo sztuka musi mieć swoje miejsce, właściwe miejsce.

Projekt zakładał utworzenie parametrycznej w formie, szklanej nadbudowy galerii tak aby z poziomu ulicy była ona nie widoczna i nie zmieniała charakteru istniejącego obiektu. Do tego miał powstać szklany pawilon kawiarni, w uwspółcześnionej formie, odsunięty od modernistycznej elewacji budynku.