Centrum Muzyki w Krakowie – rewitalizacja Grzegórzek

Idea budowy Centrum Muzyki w Krakowie narodziła się z potrzeby zapewniania optymalnych warunków pracy i perspektyw rozwoju dla zespołów artystycznych instytucji muzycznych: Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz dla Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia a także potrzeby rozbudowy bazy dydaktycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncepcja Centrum Muzyki zakłada stworzenie kompleksu umożliwiającego jak najpełniejsze korzystanie z oferty instytucji muzycznych oraz uczelni artystycznej, a jednocześnie zakłada przeprowadzenie kompleksowej sanacji, rehabilitacji i zmiany funkcjonalnej zdegradowanego obszaru Krakowa w sferze funkcjonalnej, urbanistycznej i architektonicznej. W koncepcji tej zakłada się rewitalizację fragmentu miasta tj. obszaru ok. 12 ha w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki nad Wisłą, tak aby stworzyć jednocześnie możliwość zaoferowania nowych form aktywności gościom i mieszkańcom miasta i Małopolski.