Dom Pisarza – literackie i poetyckie konteksty źródłem nowej formy