Save the world – projekt elastycznego systemu oświetlenia