Autograf Studio

Autograf Studio -pracownia projektowa została założona przez Marcina Galasa i Tomasza Smugę w 2006 roku. Podstawowy profil działalności firmy to architektura. Wykonujemy projekty architektoniczne budynków, obiektów, wnętrz, mebli, urbanistyczne przestrzeni miejskich oraz ogrodów. W swojej pracy zadowolenie inwestora stawiamy na pierwszym miejscu, wynikiem tego są realizacje dokładnie odpowiadające wymaganiom klienta.

Jesteśmy biurem projektowym, które może prowadzić cały proces inwestycyjny. Służymy pomocą przy wyborze działki, po przez wykonania projektu we wszystkich niezbędnych fazach. Sporządzamy dokumentację wielobranżową w pełnym zakresie. W imieniu klienta zajmujemy się wszelkimi uzgodnieniami formalnymi. Nadzorujemy wybudowanie i oddanie obiektu do użytku – sprawując generalny nadzór budowlany, kontrolując wykonawstwo i budżet inwestycyjny. Współpracujemy z biurami branżowymi i specjalistami wykonującymi opracowania niezbędne przy realizacją inwestycji wśród których są: architekci, architekci wnętrz, rzeźbiarze, wnętrzarze, meblarze, projektanci zieleni i ogrodów, konstruktorzy. Projektanci branży teletechnicznej i elektrycznej oraz branż: sanitarnej, klimatyzacji, wentylacji, branży drogowej, geodeci, i geotechnicy. Kosztorysanci oraz rzeczoznawcy do spraw P-poż, Bhp i Sanepid.

Autograf Studio poza projektowaniem obiektów architektonicznych oferuje także doradztwo w zakresie terenów pod inwestycję, służymy pomocą w znalezieniu partnerów dla ich realizacji.
Praktyka zawodowa jest dla nas ściśle powiązana z działalnością naukowo dydaktyczną i doświadczeniem zdobywanym podczas pracy ze studentami na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Każdy projekt traktujemy jak nowe wyzwanie więc do każdego tematu staramy się podchodzić niekonwencjonalnie.

Autograf Studio

ARCHITEKTURA|idea

Pojedyncza myśl rozpoczyna proces tworzenia,
może wynikać z kontekstu, konkretnej tezy lub absurdalnej inspiracji.
Koncepcja powstaje w wyobraźni,
profesjonalizm pozwala wcielać pomysły w życie.

PRACOWNIA |kreatywność

Wrodzona chęć eksperymentowania odsłania za każdym razem nową kartę.
Burza mózgów uwalnia potencjał.
Wyznaczanie nowych metod działania.
Bezkompromisowość w dążeniu do celu.

ZESPÓŁ |kontrasty

Zderzenie indywidualności rodzi twórczą atmosferę.
Osobowości tworzą oryginalną wspólnotę.
Odważne wizje powstają z pasji.
Nieszablonowe myślenie rozstrzyga problemy.

BUDYNEK |realność

Plan powstaje na papierze,
obiekt formuje się w przestrzeni.
Wizja staje się rzeczywistością.
Pojawia się kolejna przystań dla człowieka.

PROJEKT |szaleństwo

Ciągłe dążenie do perfekcji,
Skłonność do ekstrawagancji i nowatorstwa,
połączenie realnego z abstrakcyjnym-
skutkuje materializacją bryły.

Marcin Galas

Marcin Galas miniaturka

EDUKACJA:
– Otwarcie przewodu doktorskiego, pracy pod tytułem: „Architektura mieszkaniowa wielorodzinna”. Promotor pracy doktorskiej, opiekun naukowy: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.
– Stopień naukowy: magister inżynier architekt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. Praca dyplomowa pt. „Zabudowa mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej”, Promotor: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz. Praca obroniona z wynikiem bardzo dobrym.
– Dyplom Royal Institute of British Architects – kierunek architektura i urbanistyka na WA PK

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na kierunku Architektura na stopniu II studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Politechniki Krakowskiej.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie materiałów akredytacyjnych dla przedstawicieli Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (Royal Institute of British Architects – RIBA)

– Członek komitetu organizacyjnego cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Projektowania Architektonicznego, – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Patronat honorowy: Polska Akademia Nauk.

– Opiekun naukowy I roku na  Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Przygotowanie i opracowanie promocyjnej wystawy KKA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

– Członek Rady Organizacyjnej Międzynarodowej  Konferencji Naukowej IPA

– Redagowanie „Atlasu Architektury Mieszkaniowej” Instytutu Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie oraz organizacja wystaw studenckich na latach pierwszym, trzecim oraz dyplomowym

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie dyplomowe

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie specjalistyczne.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 3 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne architektury mieszkaniowej.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 1 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne, -wstępne.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Członkostwo w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

-Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

-Praktyka projektowa na stanowisku asystent architekta, Kraków, staż budowlany.

Tomasz Smuga

Tomasz Smuga miniaturka

EDUKACJA:

– Otwarcie przewodu doktorskiego pracy pod tytułem: „Betonowa architektura domów jednorodzinnych”. Promotor pracy doktorskiej, opiekun naukowy: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.

– Stopień naukowy: magister inżynier architekt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. Praca dyplomowa „Centrum Sztuk Nowoczesnych, Poszukiwanie kontekstów kulturowych”. Promotor: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.  Praca obroniona z wyróżnieniem przyznanym przez ówczesnego Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Wacława Serugi.

– Dyplom Royal Institute of British Architects – kierunek architektura i urbanistyka na WA PK

– Dyplom Państwowego Liceum Plastycznego na kierunku Formy Użytkowe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na kierunku Architektura i Urbanistyka na stopniu II studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, Politechniki Krakowskiej.

– Członek Wydziałowej Komisji Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

– Członek Wydziałowej Komisji Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Materiały akredytacyjne dla przedstawicieli Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (Royal Institute of British Architects – RIBA)

– Członek komitetu organizacyjnego cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Projektowania Architektonicznego, – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Patronat honorowy: Polska Akademia Nauk.

– Opiekun naukowy III roku na  Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Przygotowanie i opracowanie promocyjnej wystawy KKA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

– Przygotowanie i opracowanie wystawy na Międzynarodową  Konferencję IPA

– Redagowanie „Atlasu Architektury Mieszkaniowej” Instytutu Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie oraz organizacja wystaw studenckich Wydziału Architektury w latach pierwszym, trzecim oraz dyplomowym

– Prezentacja wykładów na roku I (semestrze 1 i 2)  oraz roku III (semestrze 5 i 6) oraz wykładów inaugurujących dla Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie Dyplomowe.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie specjalistyczne.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 3 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne architektury mieszkaniowej.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 1 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne, -wstępne.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Praktyka projektowa w pracowni: Korus, stanowisko grafik, wizualizator, Kraków oraz praktyka projektowa w pracowni: Atelier architektury i plastyki, na stanowisku asystent architekta, Kraków.

Nasz zespół

Zespół Autograf Studio tworzą lub tworzyli:

Wojciech Szkarłat, Kinga Kępa, Paulina Stachura, Artur Gibas, Natalia Barańska, Svitlana Korobko, Ewelina Barbach, Justyna Buczkowska, Antonina Bukowska, Aleksander Bernatowicz, Natalia Brałkowska, Maria Czartoryska, Aleksandra Cencora, Dorota Chowan, Ewelina Cisak, Marek Dudzik, Jan Dziadek, Anna Eckes, Michał Frankowski, Jerzy Galus, Monika Haniewska, Justyna Hys, Wojciech Jurkowski, Agnieszka Kapała, Monika Karłowicz, Ewelina Kurowska, Agnieszka Kępa, Iman Kimiaei, Izabella Kordyl, Gabriela Kurek, Joanna Lasek, Dagmara Lewczuk, Tomasz Łukaszczyk, Agnieszka Ostachowska, Magdalena Przydział, Ewa Popadiuk, Jerzy Rafa, Mateusz Sarzyński, Dominika Strzałka, Dagmara Stefańska, Bartosz Szczepaniak, Anna Syrek, Malwina Wąsik, Tomsińska Martyna, Diana Żurek