Marcin Galas

Marcin Galas miniaturka

EDUKACJA:
– Otwarcie przewodu doktorskiego, pracy pod tytułem: „Architektura mieszkaniowa wielorodzinna”. Promotor pracy doktorskiej, opiekun naukowy: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.
– Stopień naukowy: magister inżynier architekt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. Praca dyplomowa pt. „Zabudowa mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej”, Promotor: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz. Praca obroniona z wynikiem bardzo dobrym.
– Dyplom Royal Institute of British Architects – kierunek architektura i urbanistyka na WA PK

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na kierunku Architektura na stopniu II studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Politechniki Krakowskiej.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie materiałów akredytacyjnych dla przedstawicieli Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (Royal Institute of British Architects – RIBA)

– Członek komitetu organizacyjnego cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Projektowania Architektonicznego, – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Patronat honorowy: Polska Akademia Nauk.

– Opiekun naukowy I roku na  Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Przygotowanie i opracowanie promocyjnej wystawy KKA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

– Członek Rady Organizacyjnej Międzynarodowej  Konferencji Naukowej IPA

– Redagowanie „Atlasu Architektury Mieszkaniowej” Instytutu Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie oraz organizacja wystaw studenckich na latach pierwszym, trzecim oraz dyplomowym

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie dyplomowe

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie specjalistyczne.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 3 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne architektury mieszkaniowej.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 1 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne, -wstępne.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Członkostwo w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

-Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

-Praktyka projektowa na stanowisku asystent architekta, Kraków, staż budowlany.

Tomasz Smuga

Tomasz Smuga miniaturka

EDUKACJA:

– Otwarcie przewodu doktorskiego pracy pod tytułem: „Betonowa architektura domów jednorodzinnych”. Promotor pracy doktorskiej, opiekun naukowy: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.

– Stopień naukowy: magister inżynier architekt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. Praca dyplomowa „Centrum Sztuk Nowoczesnych, Poszukiwanie kontekstów kulturowych”. Promotor: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.  Praca obroniona z wyróżnieniem przyznanym przez ówczesnego Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Wacława Serugi.

– Dyplom Royal Institute of British Architects – kierunek architektura i urbanistyka na WA PK

– Dyplom Państwowego Liceum Plastycznego na kierunku Formy Użytkowe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na kierunku Architektura i Urbanistyka na stopniu II studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, Politechniki Krakowskiej.

– Członek Wydziałowej Komisji Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

– Członek Wydziałowej Komisji Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Materiały akredytacyjne dla przedstawicieli Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (Royal Institute of British Architects – RIBA)

– Członek komitetu organizacyjnego cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Projektowania Architektonicznego, – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Patronat honorowy: Polska Akademia Nauk.

– Opiekun naukowy III roku na  Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Przygotowanie i opracowanie promocyjnej wystawy KKA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

– Przygotowanie i opracowanie wystawy na Międzynarodową  Konferencję IPA

– Redagowanie „Atlasu Architektury Mieszkaniowej” Instytutu Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie oraz organizacja wystaw studenckich Wydziału Architektury w latach pierwszym, trzecim oraz dyplomowym

– Prezentacja wykładów na roku I (semestrze 1 i 2)  oraz roku III (semestrze 5 i 6) oraz wykładów inaugurujących dla Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie Dyplomowe.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie specjalistyczne.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 3 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne architektury mieszkaniowej.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 1 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne, -wstępne.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Praktyka projektowa w pracowni: Korus, stanowisko grafik, wizualizator, Kraków oraz praktyka projektowa w pracowni: Atelier architektury i plastyki, na stanowisku asystent architekta, Kraków.

Nasz zespół

Zespół Autograf Studio tworzą lub tworzyli:

Ewelina  Barbach,   Justyna  Buczkowska,   Antonina  Bukowska,   Aleksander  Bernatowicz,   Natalia  Brałkowska,   Maria  Czartoryska,   Aleksandra  Cencora,   Dorota  Chowan,   Ewelina  Cisak,   Marek  Dudzik,   Jan  Dziadek,   Anna  Eckes,   Michał  Frankowski,   Jerzy  Galus,   Monika  Haniewska,   Justyna  Hys,   Wojciech  Jurkowski,   Agnieszka  Kapała,   Monika  Karłowicz,   Ewelina  Kurowska,   Agnieszka  Kępa,   Iman  Kimiaei,   Izabella  Kordyl,   Gabriela  Kurek,   Joanna  Lasek,   Dagmara  Lewczuk,   Tomasz  Łukaszczyk,   Agnieszka    Ostachowska,    Magdalena  Przydział,   Ewa  Popadiuk,   Jerzy  Rafa, Mateusz  Sarzyński,   Małgorzata  Sowa,   Dominika  Strzałka,   Dagmara  Stefańska,   Bartosz  Szczepaniak,   Anna  Syrek,   Malwina  Wąsik,   Tomsińska  Martyna,   Diana  Żurek