AUTOGRAF STUDIO

Pracownia projektowa została założona przez Marcina Galasa i Tomasza Smugę w 2006 roku. Podstawowy profil działalności firmy to architektura. Wykonujemy projekty architektoniczne budynków, obiektów, wnętrz, mebli, urbanistyczne przestrzeni miejskich oraz ogrodów. W swojej pracy zadowolenie inwestora stawiamy na pierwszym miejscu, wynikiem tego są realizacje dokładnie odpowiadające wymaganiom klienta.

Jesteśmy biurem projektowym, które może prowadzić cały proces inwestycyjny. Służymy pomocą przy wyborze działki, po przez wykonania projektu we wszystkich niezbędnych fazach. Sporządzamy dokumentację wielobranżową w pełnym zakresie. W imieniu klienta zajmujemy się wszelkimi uzgodnieniami formalnymi. Nadzorujemy wybudowanie i oddanie obiektu do użytku – sprawując generalny nadzór budowlany, kontrolując wykonawstwo i budżet inwestycyjny. Współpracujemy z biurami branżowymi i specjalistami wykonującymi opracowania niezbędne przy realizacją inwestycji wśród których są: architekci, architekci wnętrz, rzeźbiarze, wnętrzarze, meblarze, projektanci zieleni i ogrodów, konstruktorzy. Projektanci branży teletechnicznej i elektrycznej oraz branż: sanitarnej, klimatyzacji, wentylacji, branży drogowej, geodeci, i geotechnicy. Kosztorysanci oraz rzeczoznawcy do spraw P-poż, Bhp i Sanepid.

Autograf Studio poza projektowaniem obiektów architektonicznych oferuje także doradztwo w zakresie terenów pod inwestycję, służymy pomocą w znalezieniu partnerów dla ich realizacji. Praktyka zawodowa jest dla nas ściśle powiązana z działalnością naukowo dydaktyczną i doświadczeniem zdobywanym podczas pracy ze studentami na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Każdy projekt traktujemy jak nowe wyzwanie więc do każdego tematu staramy się podchodzić niekonwencjonalnie.

ARCHITEKTURA|idea

Pojedyncza myśl rozpoczyna proces tworzenia,
może wynikać z kontekstu, konkretnej tezy lub absurdalnej inspiracji.
Koncepcja powstaje w wyobraźni,
profesjonalizm pozwala wcielać pomysły w życie.

PRACOWNIA |kreatywność

Wrodzona chęć eksperymentowania odsłania za każdym razem nową kartę.
Burza mózgów uwalnia potencjał.
Wyznaczanie nowych metod działania.
Bezkompromisowość w dążeniu do celu.

ZESPÓŁ |kontrasty

Zderzenie indywidualności rodzi twórczą atmosferę.
Osobowości tworzą oryginalną wspólnotę.
Odważne wizje powstają z pasji.
Nieszablonowe myślenie rozstrzyga problemy.

BUDYNEK |realność

Plan powstaje na papierze,
obiekt formuje się w przestrzeni.
Wizja staje się rzeczywistością.
Pojawia się kolejna przystań dla człowieka.

PROJEKT |szaleństwo

Ciągłe dążenie do perfekcji,
Skłonność do ekstrawagancji i nowatorstwa,
połączenie realnego z abstrakcyjnym-
skutkuje materializacją bryły.

OSIĄGNIĘCIA AUTOGRAF STUDIO

Okładka ARCHITEKTURA & BIZNES!
Rysunek ideowy projektu domu Spiral House znalazł się na okładce magazynu Architektura & Biznes (nr 7-8.18).

Wystawa indywidualna – W GŁOWIE ARCHITEKTA
Ekspozycja przedstawiała „wyimaginowaną czasoprzestrzeń”, w której rodzą się projekty, dawała wgląd w prywatny, wręcz intymny świat projektantów. Wystawa odbyła się w krakowskim Dymie we wrześniu 2021r. i prezentowała zbiór autorskich szkiców podsumowujący 15- letnią działalność architektoniczną Tomasza Smugi i Marcina Galasa.

Wystawy zbiorowe
Nasze biuro brało udział w licznych wystawach prezentujących wybrane projekty, były to m.in.: krakowskie Międzynarodowe Biennale Architektury (2015, 2017, 2019), Architekci Małopolski (Manggha 2017, ICE 2021), Targi Poznańskie Budma (wystawa 1m/Arch), wystawy pokonkursowe (m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Oświęcimiu), wystawa rysunków architektonicznych Myśląca Ręka.

Gościnny wykład na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
Autograf Studio zostało poproszone o wygłoszenie wykładu dla studentów 2 roku architektury na Politechnice Krakowskiej. Inicjatorem wydarzenia był profesor WA PK dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski. Mieliśmy przyjemność opowiedzieć o naszej metodzie projektowej oraz przedstawić nasze realizacje.

Gościnne oceny projektów semestralnych na Politechnice Krakowskiej
Architekci Tomasz Smuga i Marcin Galas prowadzący biuro architektoniczne Autograf Studio, właściciele szkoły rysunku Czarny Biały uczestniczyli jako eksperci zewnętrzni podczas wystawy prac studenckich prezentującej rezultaty ćwiczenia, z jakim zmierzyli się studenci pierwszego roku realizujący zajęcia projektowe w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego pod opieką prof. dr hab. inż. arch. Justyny Kobylarczyk. Tematem ćwiczenia był projekt interaktywnego znaku przestrzennego mogącego stanowić symbol Wydziału Architektury.

Gościnne oceny projektów semestralnych na Politechnice Krakowskiej
Mieliśmy ponownie przyjemność gościć jako eksperci zewnętrzni na obronach projektów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej! Reprezentacja Czarny Biały i Autograf Studio w osobie Tomasza Smugi i Marcina Galasa oceniała dokonania przyszłych architektów. Prezentacje studentów realizujących przedmiot Projektowanie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego odbyły się pod koniec czerwca 2023r. Gratulujemy wszystkim studentom oraz dziękujemy zespołowi dydaktycznemu i dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK za zaproszenie!

Nagrodzone domy
– Projekt Dom nad Wzgórzem w zestawieniu 10 najciekawszych projektów domów jednorodzinnych 2022 według portalu Archinea.
– Projekt Luneta House w zestawieniu 10 najciekawszych projektów domów jednorodzinnych 2020 według portalu Archinea.
– Projekt Spiral House w zestawieniu 10 najciekawszych projektów domów jednorodzinnych 2018 według portalu Archinea.

Nagrodzone wnętrza
– Projekt Apartament Kometa w zestawieniu 10 najciekawszych wnętrz według portalu Archinea.

Publikacje
Autograf Studio często gości na łamach ogólnopolskich magazynów i serwisów architektonicznych, publikacje naszych projektów można znaleźć m.in. w takich tytułach: Architektura Murator, Architektura & Biznes, Archinea, Onet.pl, Domiporta, Elle, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta.pl, Noizz, WhiteMAD.

Wybrane konkursy architektoniczne
Nasze biuro ma na swoim koncie udział w wielu konkursach architektonicznych, niektóre z nich:
– Konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w „koronach drzew” na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego – I miejsce
– Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski Stargardzianie-Ojczyźnie W setną rocznicę odzyskania niepodległości – II miejsce,
– Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu – praca nagrodzona,
– Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte – wyróżnienie regulaminowe,
– Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej na projekt pomnika Armii Krajowej w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerniakowskim w Krakowie – praca finałowa,
– Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy galerii sztuki współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie,
– Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki,
– Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie,
– Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie,
– Konkurs upamiętniający Polaków którzy ratowali Żydów podczas niemieckiej okupacji- pomnik przy Muzeum Polin,
– Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli,
– Konkurs na koncepcję architektoniczną pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie,
– Międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej, ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno–krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

MARCIN GALAS

mg

EDUKACJA:

– Otwarcie przewodu doktorskiego, pracy pod tytułem: „Architektura mieszkaniowa wielorodzinna”. Promotor pracy doktorskiej, opiekun naukowy: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.

– Stopień naukowy: magister inżynier architekt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. Praca dyplomowa pt. „Zabudowa mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej”, Promotor: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz. Praca obroniona z wynikiem bardzo dobrym.

– Dyplom Royal Institute of British Architects – kierunek architektura i urbanistyka na WA PK

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na kierunku Architektura na stopniu II studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Politechniki Krakowskiej.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie materiałów akredytacyjnych dla przedstawicieli Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (Royal Institute of British Architects – RIBA)

– Członek komitetu organizacyjnego cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Projektowania Architektonicznego, – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Patronat honorowy: Polska Akademia Nauk.

– Opiekun naukowy I roku na  Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Przygotowanie i opracowanie promocyjnej wystawy KKA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

– Członek Rady Organizacyjnej Międzynarodowej  Konferencji Naukowej IPA

– Redagowanie „Atlasu Architektury Mieszkaniowej” Instytutu Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie oraz organizacja wystaw studenckich na latach pierwszym, trzecim oraz dyplomowym

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie dyplomowe

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie specjalistyczne.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 3 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne architektury mieszkaniowej.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 1 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne, -wstępne.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Członkostwo w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

-Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

-Praktyka projektowa na stanowisku asystent architekta, Kraków, staż budowlany.

TOMASZ SMUGA

ts

EDUKACJA:

– Otwarcie przewodu doktorskiego pracy pod tytułem: „Betonowa architektura domów jednorodzinnych”. Promotor pracy doktorskiej, opiekun naukowy: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.

– Stopień naukowy: magister inżynier architekt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury. Praca dyplomowa „Centrum Sztuk Nowoczesnych, Poszukiwanie kontekstów kulturowych”. Promotor: Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Maria Misiągiewicz.  Praca obroniona z wyróżnieniem przyznanym przez ówczesnego Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Prof. Zw. Dr hab. Inż. Arch. Wacława Serugi.

– Dyplom Royal Institute of British Architects – kierunek architektura i urbanistyka na WA PK

– Dyplom Państwowego Liceum Plastycznego na kierunku Formy Użytkowe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na kierunku Architektura i Urbanistyka na stopniu II studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, Politechniki Krakowskiej.

– Członek Wydziałowej Komisji Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

– Członek Wydziałowej Komisji Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Materiały akredytacyjne dla przedstawicieli Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (Royal Institute of British Architects – RIBA)

– Członek komitetu organizacyjnego cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Projektowania Architektonicznego, – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Patronat honorowy: Polska Akademia Nauk.

– Opiekun naukowy III roku na  Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Przygotowanie i opracowanie promocyjnej wystawy KKA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

– Przygotowanie i opracowanie wystawy na Międzynarodową  Konferencję IPA

– Redagowanie „Atlasu Architektury Mieszkaniowej” Instytutu Projektowania Architektonicznego.

– Opracowywanie oraz organizacja wystaw studenckich Wydziału Architektury w latach pierwszym, trzecim oraz dyplomowym

– Prezentacja wykładów na roku I (semestrze 1 i 2)  oraz roku III (semestrze 5 i 6) oraz wykładów inaugurujących dla Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie Dyplomowe.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 5 w zakresie: Projektowanie specjalistyczne.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 3 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne architektury mieszkaniowej.

– Prowadzenie zajęć naukowo dydaktycznych na roku 1 w zakresie: Projektowanie architektoniczno urbanistyczne, -wstępne.

– Asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Zakładzie Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego.

– Praktyka projektowa w pracowni: Korus, stanowisko grafik, wizualizator, Kraków oraz praktyka projektowa w pracowni: Atelier architektury i plastyki, na stanowisku asystent architekta, Kraków.

NASZ ZESPÓŁ

Zespół Autograf Studio tworzą lub tworzyli:

Wojciech Szkarłat, Paulina Stachura, Artur Gibas, Natalia Barańska, Svitlana Korobko, Ewelina Barbach, Justyna Buczkowska, Antonina Bukowska, Aleksander Bernatowicz, Natalia Brałkowska, Maria Czartoryska, Aleksandra Cencora, Dorota Chowan, Ewelina Cisak, Marek Dudzik, Jan Dziadek, Anna Eckes, Michał Frankowski, Jerzy Galus, Monika Haniewska, Justyna Hys, Wojciech Jurkowski, Agnieszka Kapała, Monika Karłowicz, Ewelina Kurowska, Agnieszka Kępa, Iman Kimiaei, Izabella Kordyl, Gabriela Kurek, Joanna Lasek, Dagmara Lewczuk, Tomasz Łukaszczyk, Agnieszka Ostachowska, Magdalena Przydział, Ewa Popadiuk, Jerzy Rafa, Mateusz Sarzyński, Dominika Strzałka, Dagmara Stefańska, Bartosz Szczepaniak, Anna Syrek, Malwina Wąsik, Tomsińska Martyna, Diana Żurek