CMENTARZ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA WESTERPLATTE

I wyróżnienie regulaminowe w międzynarodowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym  na opracowanie koncepcji Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Organizatorem konkursu było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Cel konkursu

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszej pracy konkursowej stanowiącej koncepcję, która określi formę Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, odpowiedniej dla rangi historycznej i kulturowej symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej, a także takiej, która będzie godnie upamiętniała poległych Żołnierzy Wojska Polskiego. Projekt miał stworzyć miejsce pamięci, miejsca interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej, historycznej, a także miejsca uroczystości państwowych, religijnych i wojskowych.

Układ 6 elementów

Zestawienie trzech prostych, a zarazem bardzo mocnych znaków tworzy kompozycję zagospodarowania całości terenu. Czytelna i jednoznaczna symbolika o charakterze wojskowym oraz religijnym w subtelny, powściągliwy sposób kształtuje przestrzeń. Geometryczne elementy są zatopione w otaczającej zieleni. Każda z sygnatur jest przypisana do poszczególnych placów:

  • SYMBOL – PRZESTRZEŃ
  • Punkt/Maszt – Plac Jedności
  • Krzyż/Brama – Wrzosowisko Reliktów
  • Kwadrat/Cmentarz – Ogród Ciszy

Trzy przestrzenie / trzy symbole

Oś główna układu urbanistycznego powstała poprzez naniesienie linii równoległej do osi historycznego założenia (wschód-zachód). Dodatkowo kierunek wskazuje na Pomnik Obrońców Wybrzeża i jednocześnie przebiega równo pomiędzy historycznymi obiektami Willi Oficerskiej oraz Wartowni nr 5. Zwieńczeniem osi na przeciwległym, wschodnim krańcu staje się maszt. Oś kompozycji spaja kolejne wymiary historyczne – wojenną przeszłość (relikty obiektów wojskowych), powojenne oddanie czci poległym (pomnik), a także teraźniejsze spojrzenie na Obronę Westerplatte (nowoprojektowane elementy).

Publikacje: