Łasztownia – Nowe Serce Miasta. Międzyodrze w Szczecinie

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.

Nowe Serce Miasta

Miejsce postępowe, rozwojowe i obiecujące. Miasto współczesne patrzące w przyszłość, idące z duchem czasu razem z największymi aglomeracjami Europy. Nie patrzy wstecz, korzysta z pojawiających się szans. Rozwija się dynamicznie, polepsza byt mieszkańców. Ceni przeszłość i patrzy odważnie w przyszłość.

Szczecin 2050

Współczesny – contemporary, będący wrażliwy na wszelkie zmiany, temporary – tymczasowy, uniwersalny, idący z duchem czasu. Aktualny, a dzięki temu odpowiedni dla wszystkich ludzi w każdym wieku. Możliwy do przekształcenia, łączący ze sobą zmieniające się funkcje. Miasto przyszłości.

Floating Garden

Floating- unoszący się. Nie walczy z postępem ale zmienia się wraz z nim. Wprowadza wszelkie zmiany zależne od miejsca, czasu oraz sytuacji. Garden – Ogród. Nie walczy z otoczeniem, ale z nim współpracuje. Natura, jako siła sprawcza/spiritus movens/ tworzy przestrzenie nowo zaprojektowanych wysp. Człowiek, jako część ekosystemu koegzystuje z obustronną korzyścią. Szczecin w pełni wykorzystuje swój potencjał, staje się miejscem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Wielka niezagospodarowana przestrzeń daje możliwość do pełnego rozwoju. Wykorzystuje swoje położenie, otoczenie, historię oraz unikalność architektoniczną. Współzależność wszystkich czynników, tworzy jedną całość – rozwój.

Zaprojektowane wyspy nie istnieją same dla siebie. Są częścią jednego wielkiego porządku połączonego z całym miastem. Otwierają się w stronę centrum tworząc wzajemne powiązanie. Wszystkie wymienione koncepcje urbanistyczne powstały z myślą o współczesnych jak i często zmieniający się potrzebach ludzi. Uniwersalizm i tymczasowość jest pełną odpowiedzią na ciągłe modyfikujące się „dzisiaj”.