Osiedle Jagielnia

Budowa trzydziestu siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Jak wynika z tematu inwestycji przedmiotowy zakres stanowi część większego zamierzenia inwestycyjnego. Pierwszy i zarazem opracowywany etap oprócz 37 budynków obejmował będzie przebudowę i budowę infrastruktury niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynków w zakresie komunikacji oraz dostawy i odbioru mediów. Na terenie inwestycji znajduje się zabudowa przeznaczona do rozbiórki, dla której uzyskano oddzielną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Jako zabudowę kubaturową projektuje się 37 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w każdym po dwa mieszkania oraz dwa miejsca postojowe w garażu zlokalizowanym w parterach. Budynki cztero- kondygnacyjne na planie prostokąta, w układzie szeregowym. Budynki w technologii tradycyjnej (murowanej z elementami żelbetowymi).