Plac Centralny w Warszawie – przedpole Pałacu Kultury i Nauki

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego.

Próba zdefiniowania na nowo niegdyś największego placu w Europie – Warszawskiego Placu Defilad. Ideowa ucieczka od złowieszczej i ponurej architektury stalinowskiej ze znalezieniem inspiracji w sześćsetnym roku przed naszą erą, w Babilonie. Kontekst odszukany w zleceniu wielkiego władcy Nabuchodonozora II dla swojej ukochanej żony. Nasza dekonstrukcja jednego z siedmiu cudów świata i próba zaprojektowania na nowo Wiszących Ogrodów Semiramidy w centrum smutnej Warszawy.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego.
Celem jest wybór najlepszych pod względem programowym, przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowych dla przestrzeni publicznej Placu Centralnego, który powstanie z części Placu Defilad położonej przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Projekt konkursowy musi uwzględniać ogólnopolski, regionalny i lokalny wymiar przyszłego placu jako atrakcyjnego miejsca dla różnorodnych form aktywności: od zwykłego przechodzenia przez plac, przez indywidualne spędzanie czasu, aż po imprezy masowe przy zachowaniu właściwych relacji pomiędzy zapewnieniem dogodnych warunków przyszłego użytkowania a uwzględnieniem dziedzictwa historii miejsca.