Projekt Kołobrzeg – zagospodarowanie strefy nadmorskiej

Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z ekoparkiem na wschodzie.

PEJZAŻ NADMORSKI

„To co istnieje jest wspaniałą wskazówką do tego co powinno być” Joseph Spence

Projekt jest próbą poszukiwania tożsamości pomiędzy tym co naturalne a tym co obce – projektowane. Przyjęte rozwiązania mają na celu uporządkowanie chaosu tej części nadmorskiego miasteczka.
Wprowadza się moduł, który porządkuje zamierzenia projektowe i co 85 metrów wyznacza kolejne formy aktywności. Organizuje on układ urbanistyczny strefy nadmorskiej Kołobrzegu i narzuca porządek. Rytm modułu pionowego przebija poziomy układ 3 warstw ideowych (Pas nadmorski, Zielona rekreacja i Zielony rynek). W ten sposób tworzy się geometryczny kod linii brzegowej, na bazie którego buduje się uporządkowany układ urbanistyczny z konsekwentnie zaplanowanymi miejscami pod kolejne inwestycje.

W III WARSTWIE uzupełnieniem dwóch istniejących ośrodków hotelowych są zaprojektowane kolejne dwa obiekty. Hotele o zbliżonej kubaturze i wysokości (7-8 kondygnacji) zlokalizowane są w pasie zielonej komercji. Całość założenia czterech hoteli nazwano „Cztery Pory Roku”, nazwa odnosi się do nowego sposobu użytkowania nadmorskiego pasa terenu, który ma działać, funkcjonować przez cały rok. Hotele lokalizuje się w rytmie odpowiadającym odległości 6 modułów (6x85metrów= 510m). Obiekty są jedynymi kubaturami widocznymi w dalekiej sylwecie pierzei nadmorskiej i nadają miejscowości charakter współczesnego miasta. Wysokość i lokalizacja obiektów z jednej strony zapewnia widok na morze, lecz z drugiej są nie widoczne z perspektywy człowieka spacerującego po plaży.

Podstawową jednostką systemu box jest sześcian o wymiarach 4x4x4m. Kubaturami małymi są obiekty ginące w krajobrazie nie widoczne w sylwecie pierzei nadmorskiej. Powielone i połączone z sobą jednostki pozwalają na uzyskanie zróżnicowanych kubatur o różnym przeznaczeniu. Kubiczne bryły pozwalają na kreowanie przestrzeni wymaganej do ulokowania konkretnej funkcji (np. wc, prysznic przy zejściach na plażę, wypożyczalnia leżaków, rowerów itp.). Małe kubaturowo obiekty zlokalizowane są we wszystkich trzech warstwach założenia projektowego.