U.F.O. – pawilon edukacyjny na terenie Golędzinowa w Warszawie

Koncepcja architektoniczna pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie.

Miejsce

Teren opracowania położony jest na wschodnim brzegu rzeki Wisły, poniżej mostu Gdańskiego (północna strona mostu) przy skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Helskie i ul. Wybrzeże Puckie w dzielnicy Praga-Północ. Powierzchnia terenu opracowania konkursowego to ok. 11 400 m².
Zakres opracowania: pawilon edukacyjny wraz z koncepcją aranżacji wnętrz, polana rekreacyjna z wyposażeniem, zieleń, układ komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej wraz z parkingami oraz stacją roweru publicznego Veturilo, elementy małej architektury, oświetlenie oraz inne elementy zagospodarowania związane z edukacją przyrodniczą, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarstwa wiejskiego wraz z funkcjonalnie i przestrzenie związanym z nimi zagospodarowaniem towarzyszącym tego typu obiektom, będące częścią miejskiego ogrodu zoologicznego, pn. Wieś Golędzinów, elementy programowo – przestrzenne stanowiące powiązanie z planowanym zagospodarowaniem terenów sąsiadujących.

Pawilon

Koncepcja zakłada realizację pawilonu postulującego niemal całkowite zniesienie bariery pomiędzy wnętrzem, a otaczającą naturą. Bryła obiektu „wyrasta” z ziemi unoszona przez słupy przenikające zaprojektowaną formę, wpisując się tym samym w gęsto porastające pobliski teren pnie drzew. Plan koła oraz dominujące przeszklenia formy otwierają budynek na otoczenie, podkreślają wzajemną relację edukacyjnej funkcji pawilonu oraz powiązanego projektowo terenu. Wnętrze daje możliwość widoku z każdej ze stron, ponadto 3 poziomy tarasów umożliwiają dogodną obserwację ptaków na wyspie. Uniesienie pawilonu nad ziemię jest gestem praktycznym i symbolicznym zarazem. Budynek „wznosząc się” do poziomu ptaków zyskuje pod względem akustycznym; wnętrze staje się wyciszone. Dzięki temu maksymalnie ograniczona jest również ingerencja w naturalną zieleń oraz ryzyko ewentualnych konsekwencji powodzi. Podstawa pawilonu staje się naturalną ochroną przed słońcem, deszczem, nie zakłóca komunikacji, a zyskana powierzchnia może służyć dodatkowo za przestrzeń ekspozycyjną. Elementem dopełniającym koncepcję jest lustro umieszczone na spodniej części bryły, które ostatecznie spaja projektowany pawilon z krajobrazem.