HORIZONTAL HOUSE – perspektywa projektowanej przestrzeni

Dom jednorodzinny który grą otwarć buduję formę. Horyzontalny układ rysuje się w wielu płaszczyznach, lekka forma zostaje zawieszona w przestrzeni, w krajobrazie wydziela strefy mieszkalne. Cała bryła to zabawa z pojęciami widoczności i niewidoczności.

Forma

Kształt budynku to prosta, dwukondygnacyjna bryła o współczesnym wyrazie. Forma architektoniczna obiektu podkreśla układ funkcjonalny z wyraźnym zarysem stref wewnątrz domu. Strefa dzienna została całkowicie przeszklona ze wszystkich stron. Parter, dzięki dużym przeszkleniom, otwiera swoje wnętrza na otaczający krajobraz, a masywna bryła piętra sprawia wrażenie lewitującej i zawieszonej w przestrzeni konstrukcji.

…stan określony przez Ciebie w którymś z poprzednich listów mądrością nie jest aż po ostatni nasz dzień podobny do smugi Horyzontu umykającej ciągle w dal sprzed oczu… – Legendy nowoczesności, Czesław Miłosz

Horyzont

Horyzont jest dla architekta jednym z podstawowych pojęć – wiąże się z tym jak postrzegamy obiekty, jest potrzebny gdy szkicujemy lub tworzymy obiekty 3d. Pozwala tworzyć perspektywę projektowanej przestrzeni. Gdy zagłębimy się w definicje, mamy do czynienia z różnymi typami horyzontu, dwa z nich szczególnie wzmacniają idee stojącą za projektem Horizontal House:

  • Horyzont — okrąg powstały w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczający granicę między przestrzenią widoczną dla obserwacji a zasłoniętą przez Ziemię.
  • Horyzont zdarzeń — sfera otaczająca czarną dziurę lub tunel czasoprzestrzenny, oddzielająca obserwatora zdarzenia od zdarzeń, o których nie może on nigdy otrzymać żadnych informacji.

Horizontal House to zabawa z pojęciami widoczności i niewidoczności. Przeszklony parter znika w krajobrazie, nie widzimy ścian ani substancji budynku, widzimy tylko to co dzieje się w środku – widzimy człowieka który funkcjonuje już wewnątrz domu. Nadwieszone piętro obiektu pojawia się – widzimy biały prostopadłościan zawieszony w przestrzeni jednak całe jego wnętrze oraz człowiek znika, chowa się za ścianami budynku.

Publikacje: