Dom V. W. X. Y. Z. – alfabetyczno-architektoniczny zbiór domów

Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. Warunki zastane na działce sprowokowały nowatorskie rozwiązania formalne w postaci charakterystycznego „żagla”.  Podpory w kształcie nawiązują do alfabetu- stają się żartem architektonicznym. 

A. Analogia

Niezwykle atrakcyjna lokalizacja terenu inwestycji dawała jasne wytyczne co do otwarć widokowych. Działka znajduje się w sąsiedztwie Jaskini Mamutowej. W połączeniu z niekorzystną ekspozycją spowodowała zastosowanie awangardowego rozwiązania formalnego – każdy z budynków jest zwieńczony „żaglem”. W tym przypadku zamiast wiatru łapie on promienie słoneczne zapewniając doświetlenie pomieszczeń mieszkalnych oraz widok na wejście do jaskini podkreślając niecodzienność krajobrazu. Podstawą żagli są prostopadłościany które wspierają się na słupach. Dzięki temu każda z brył jest nieco zawieszona nad terenem od strony północnej a wtopiona w ziemie od strony południowej.

B. Odrębność

Według definicji alfabet to zbiór liter pisma ułożonych według określonej kolejności, każda z nich jest inna mimo wspólnej cechy – każda jest znakiem, w połączeniu tworzą słowa, znaczenia. W analogi dom V.W.X.Y.Z to zbiór domów, każdy z nich jest inny, różni je wielkość, wysokość, ustawienie podpór, widok z okna. Wspólnie tworzą założenie alfabetyczno-architektoniczne.
W opozycji do ogólnie przyjętego porządku kolejne domy to ostatnie, a nie pierwsze litery alfabetu – tak jak ich architektura staje w opozycji do standardowych rozwiązań. W nawiązaniu do wyglądu ostatnich 5 liter alfabetu powstają podpory kolejnych domów, konstrukcje mają kolejno kształt: V, W, X, Y, Z.

Publikacje: