Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie – koncepcja wystroju wnętrz

Celem Konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, artystycznym, wizualnym i ekonomicznym koncepcji wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej.

Koncepcję wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej powinna cechować wysoka jakość wystroju, również w zakresie detalu. W projekcie należało uwzględnić myśl projektową nadającą obiektowi niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę. Należało zapewnić zgodność projektowanej koncepcji z założeniami ideowymi i symbolicznymi ŚOB oraz innymi już przyjętymi koncepcjami, bądź zainstalowanymi elementami. W procesie projektowania należało się kierować właściwym odczytaniem i zrozumieniem architektury wnętrza. Należało zwrócić szczególną uwagę na światło wewnątrz obiektu architektury (naturalne i sztuczne) i wykorzystać jego walory i potencjał tego światła dla stworzenia klimatu sakralnego, tak w zakresie nastroju, jak i w obszarze symboliki religijnej oraz zapewnić zgodność z projektem akustyki wnętrza obiektu. Koncepcje powinny odpowiadać programowi ideowemu wnętrza Świątyni oraz wpasowywać się w istniejącą przestrzeń. Rozwiązania powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu.