LIBERTY HOUSE – inspiracja odnaleziona w historii Krakowa

Liberty House to dom który próbuje reinterpretować wzorce charakterystyczne dla krakowskiej architektury. Dzięki zastosowaniu modułów mieszkalnych forma staje się uporządkowana niczym pierzeja Rynku Głównego.

Dom jednorodzinny.
Powierzchnia: ok. 650 m²
Lokalizacja: Libertów
Status: W trakcie realizacji
Inwestor: prywatny

KAMIENICA – ZŁOTY PODZIAŁ

kształt historycznej kamienicy /vs/ kształt modułu domu

Dowolna kamienica z pierzei Rynku Głównego z Krakowa na przestrzeniach od wieku XIII przez XVII aż do współczesności posiada określoną formę i w miarę zbieżną proporcję. Wszyscy mamy w pamięci jej archetypiczny kształt zwieńczony dwuspadowym dachem. Historyczne elewacje kamienic wpisują się również w sposób niemal bezbłędny w klasyczny rysunek złotego podziału.
Biorąc bezpośrednią inspirację z dawnej formy architektonicznej określamy kształt pojedynczego modułu naszego domu w oparciu o boską proporcję czyli dzielimy odcinek na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Tak uzyskany podstawowy, dwukondygnacyjny moduł mieszkalny, na dalszym etapie będziemy multiplikować.
Budujemy proporcje domu w oparciu o archetyp lecz w całości pozbawiamy go historycznego detalu tworząc w ten sposób syntetyczną, nowoczesną formę. Kształt który sięga do historii, duchem jest w teraźniejszości. Elewacje od strony ulicy formalnie redukujemy- całkowicie pozbawiając je okien, maskując wejście, usuwając detal. Rzut każdego pojedynczego segmentu również opieramy o harmonijny układ złotego podziału.

KORONA – ELEWACJA

korona Wieży Mariackiej /vs/ forma domu

Pierzeje Krakowskiego Rynku Głównego to powielone na obwodzie kwadratu o boku 200 metrów historyczne kamienice. W podobnej filozofii stwarzamy naszą formę Liberty House. Multiplikujemy podstawowy, minimalistyczny moduł jednostki mieszkalnej 9-krotnie i również rozstawiamy go na planie kwadratu. Tworzymy formę całości z pojedynczych, takich samych elementów.
Miejscowość Libertów, gdzie wybudowany jest dom, położona jest na niewielkim wzniesieniu, na pogórzu Wielickim, nieznacznie górując nad Krakowem. Bryła całości o mocno zarysowanych dwuspadowych dachach staje się symboliczną Koroną nad najważniejszym miastem regionu.
Segmenty zabudowy oplatają wewnętrzny, kwadratowy dziedziniec tworząc z perspektywy narożnika sugestywną koronę. Moduły elewacji przypominają jej schematyczny rysunek, wystającymi zębami odcinając się na jasnym tle nieba, niczym zwieńczenie wieży Kościoła Mariackiego.

RYNEK – DZIEDZINIEC

rzut Rynku Głównego /vs/ prywatne podwórko

W starożytności forum było najważniejszym miejscem w mieście, było przestrzenią spotkań oraz ważnych wydarzeń. Każdy kolejny wiek również wykorzystywały element placu miejskiego jako kluczowy w urbanistyce miast. Zmieniały się kształty i zabudowa ale funkcja pozostawała podobna.
Proporcje krakowskiego Rynku Głównego, wspominane już 200 na 200 m, w dokładnym stosunku 1:10 zostają przeniesione o 10 km na południowy – zachód, „Przeskalowany Rynek” staje się punktem centralnym dla Liberty House.
Moduły mieszkalne na zewnątrz tworzą jednolitą elewację- zapewniają prywatność, bezpieczeństwo. Jednocześnie powtarzalny motyw kreuje elegancką, rytmiczną, reprezentacyjną fasadę od ulicy, zamykając wewnątrz umowny rynek domu. Segmenty domu które nawiązują do krakowskich kamienic wokół Rynku stają się obserwatorami zwróconymi w kierunku podwórka – placu.
Dziedziniec tworzy przestrzeń wspólną mieszkańcom, a elementy pojawiające się w rysunku na posadzce, w sposób żartobliwy nawiązują i odwzorowują poszczególne historyczne elementy na płycie Rynku Głównego (podkreślamy: wieżę ratusza, Sukiennice, kościół oraz pomnik Mickiewicza).

LIBERTY – WOLNOŚĆ

Liberty House to Kraków i Rynek w pigułce. To dom który ideowo oddaje hołd kulturze i dziedzictwu miasta. To ukłon dla wolnego ducha kreatywności który od zawsze jest tutaj obecny. Liberty House to forma architektoniczna która poddaje przeobrażeniom oraz dekonstrukcji archetypiczne elementy miasta.
Każdy z głównych wątków ideowych bryły domu prowadzi dialog z historyczną spuścizną Krakowa interpretując ją na nowo. Przetwarzając i współcześnie odtwarzając znane wątki i detale historyczne.
Bo w końcu liberty to wolność, również ta artystyczna. Kraków natomiast to miasto śmiałych idei i kreatywnych poszukiwań. Wolny duch i swoboda twórcza od wieków towarzyszą mieszkańcom miasta kultury.

Publikacje: